Official Store
Official Store
Official Store

Dec 9, 2019

ភ្នំពេញ

XIAOMI Mi A3, Kind of Grey, 4GB/128GB, Smartphone

$259

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


INTERNAL: 4GB / 128GB
SCREEN: 6.01" AMOLED Dot Drop Display
CHIPSET: Snapdragon 665
SECURITY: In-Screen Fingerprint Unlock / FaceUnlock
AI REAR TRIPLE CAMERA: 48MP / 8MP / 2MP
AI SELFIE CAMERA: 32MP
BATTERY: 4030mAh Fast battery charging 18W (Quick Charge 3)

MyPhsar Official Store
- សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ
- បង់ប្រាក់នៅពេលទទួលបានផលិតផល ឬ តាមរយៈកម្មវិធី Pi Pay
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារ ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ 070 268 064

M05

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

Official MyPhsar Store
ភ្នំពេញ

XIAOMI Mi A3, Kind of Grey, 4GB/128GB, Smartphone

$259