ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 14, 2019

ភ្នំពេញ

កាស់ក្តោប+កាស់ខ្សែ $17

$17

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ចំណាយត្រឹមតែ$17ប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន កាស់ល្អដល់ទៅ២ឯណោះ។ ប្រញាប់ឡើងប្រូម៉ូសិនភ្ជុំបិណ្ឌ

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

កាស់ក្តោប+កាស់ខ្សែ $17

$17

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: