ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 10, 2019

ភ្នំពេញ

ឆ្នាំងសាកថ្មទូរសព្ទឥតខ្សែថ្មី $14

$14

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


ឆ្នាំងសាកថ្មទូរសព្ទឥតខ្សែ។ បញ្ចូលថ្មទូរសព្ទរបស់លោកអ្នកដោយមិនត្រូវការខ្សែឡើយ។ ងាយស្រួលប្រើ។ រហ័សទាន់ចិត្ត។សន្សំពេលវេលា។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

I sale 4 you
ភ្នំពេញ

ឆ្នាំងសាកថ្មទូរសព្ទឥតខ្សែថ្មី $14

$14

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: