Official Store
Official Store
Official Store

Oct 24, 2019

ភ្នំពេញ

XIAOMI Mi Casual Daypack, Black

$7

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


BRAND: Xiaomi
TYPE: Backpacks
MODEL: Mi Casual Daypack
GENRE: Unisex
MATERIAL: Polyester
SIZE: 34.00 x 23.00 x 13.00 cm
WEIGHT: 165 g

----

MyPhsar Official Store
-សេវាដឹកដល់ផ្ទះរបស់អ្នក នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ
-បង់ប្រាក់ពេលទទួលផលិតផល ឬ តាមប្រព័ន្ធអុីនធឺណេត Pi Pay
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារ ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ 070 268 064

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

Official MyPhsar Store
ភ្នំពេញ

XIAOMI Mi Casual Daypack, Black

$7