ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Jan 13, 2020

ភ្នំពេញ

Twin for Rent at Peng Hout Steung Mean Chey along street 217

$1300

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:


Twin Villa for rent at Borey Peng hout the Star Eternal ( Steung Mean Chey)
- Land size: 8m x22m
- House size: 6m x12m
- Bedroom: 4
- Bathroom: 5
- Parking: 2
- Furniture: Full
- Price: 1,300$
Location: Borey Peng Houth The Star Eternal, along Monireth Blvd. 1.2 kilometers far from the Stung Meanchey skyway
For more information please contact 012 723 894 or Line, Wechat, Telegram

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

sokchenda84740
ភ្នំពេញ

Twin for Rent at Peng Hout Steung Mean Chey along street 217

$1300

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: