ប្រកាសនេះត្រូវបានបិទ។

Sep 11, 2019

កណ្ដាល

camary 1999

$6900

ដាក់ក្នុងបញ្ជីពេញចិត្ត

ពិពណ៌នា:🚘 camary 1999

✅សំរាប់គ្រឿងបន្លាស់ក្រៅនិងក្នុងមិនមានបាក់បែក
✅ម៉ាសុីនស្អាត ប្រអប់លេខល្អ ជើងក្រោមហាប់
✅មិនបុក​
✅មិនច្រេះ
✅ មិនកាត់ត​
✅ធានាទឹកថ្នាំស្អាត​
✅ ពូកស្បែកហ្សុីន
✅ កង់ថ្មី4គ្រាប់
✅ប្រព័ន្ធភ្លើង ប្រព័ន្ធ ABS គ្មានបញ្ហ
✅ថ្មាំហ្សីននៅ95%
✅ម៉ាសុីនត្រជាក់ខ្លាំង
✅បាតស្អាតអត់ច្រេះសខ្ចី
✅មិនធ្លាប់ដាក់ហ្គាស់ទេ

🚗បញ្ជាក់ ះ មានឯកសារគ្រប់

☎️លេខទាក់ទង​ 070739090

ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការទិញទំនិញលើ MyPhsar ៖រាល់ការទិញទំនិញមិនត្រូវធ្វើការផ្ញើប្រាក់ទៅមុនជាដាច់ខាត ត្រូវជួបអ្នកលក់នៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសូមពិនិត្យមើលទំនិញមុនពេលដែលបង់ប្រាក់។

vornvorn90271
កណ្ដាល

camary 1999

$6900

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តរបស់ទាំងនេះផងដែរ: