ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

YUNTENG VCT-5208 Aluminum Alloy Tripod with Wireless Remote Control

$19

Add to favorites

Description:


About the Product:
Tripods are one of the tools for imaging and photography. Yunteng VCT 5208 is a unique type of tripod used for all kinds of photography including mobile photography. It includes a Smartphone holder, a bluetooth remote shutter that can be used to trigger smartphone camera shutter. This product is compatible with iOS and Android operating systems. This tripod weighs of 600g and is rotatable by 360°. It has universal ¼ size screw that can be used to attached any cameras to the tripod.

Product Features
● Aluminum alloy tripod stand, lightweight and compact, sturdy and durable.
● Extendable three sections legs with quick release lock.
● Easy to operate, height adjustable between 43cm and 125cm.
● Features with a pan-tilt-swivel 3-way head, grip for adjusting head position.
● Standard 1/4” screw interface compatible with most digital cameras.
● Comes with Phone Clip and Bluetooth Remote Shutter for Smartphones.
● Versatile applications, suitable for office, home, leisure activities and travelling

Product Specifications
● Model: YUNTENG VCT-5208RM
● Head: Three-dimensional head
● Moving Head angle: 360 degrees
● Tilt (downward): 90 degrees
● Tilt (up): 65 degrees
● Material: Aluminum Alloy & ABS
● Weight: about 0.6kg
● Maximum load: 2kg
● Number of leg sections: 3
● Maximum leg diameter: about 18mm
● Fold Length: 43cm
● Tripod Minimum height: 43cm
● Tripod Maximum height: 125cm

Include in Box:
1 x YunTeng 5208 Tripod
1 x 3-way Head
1 x Remote Shutter
1 x USB cable
1 x Clamp
1 x Carrying bag
1 x User manual
___________________
● Warranty and Service: 3-Month.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $19

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

YUNTENG VCT-5208 Aluminum Alloy Tripod with Wireless Remote Control

$19

You might also like: