ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Xiaomi Mi WiFi Repeater 2

$16

Add to favorites

Description:


Xiaomi Mi WiFi Repeater 2

Description
● New version - Xiaomi WiFi Extender has a built-in 2 antenna, transmission rate could up to 300Mbps
● Xiaomi WiFi Amplifier has 180° rotation USB interface, easy to find best direction to place
● WiFi Amplifier Xiaomi could be compatible with most routers, it is easy to set up and pair
● WiFi Extender Xiaomi could support multi-level cascade (Or multiple connections at the same level), unlimited number of specific. But too much cascade will seriously affect the speed
● [Ollivan Service for Xiaomi wifi amplifier]: 24 hours Customer Service + 3 month After Service Guarantee + QC Team Quality Check before shipping + in Stock Fast Shipping
________________________________

Technical Details:
● 300Mbps Wireless transmission rate
● No need to switch wifi hotspot, can extend wifi signal one more time max.
● Pair only by 1 step without installation, plug and use.
● With special USB power mode.
● Apps can auto upgrade no need settings.
_______________________________
Frequent Q&A:
How to use the WiFi extender?
Connect to Xiaomi router: Keep the WiFi extender and Router in 1m, When the indicator of the WiFi extender become blue,it is finished. You could put the WiFi extender to where you want to put
Connect to other router: Download “Mi Home”app, add the device,and follow the prompts to set up.

Q: What need to notice when connect the Wifi Router?
A: Please keep the Wifi extender and Router in 1 meter range when connect them. WiFi extender should be in the router signal coverage after paired

Q: How to reset the Wi-Fi amplifier when connecting to a new router?
A: Reset mode Xiaomi WiFi amplifier: Use a pin to hold the reset hole 5s, waiting for the system indicator light become yellow.

Q: Why my amplifier showing a yellow exclamation mark after connected?
Q: Why i can’t searched the device?
A: Please press the reset button when the power on, then reconnect the device

Q: Could the amplifier’s power supply be replaced with a mobile phone charger?
A: It is recommended 5V / 0.5A ~ 5V / 2A adapter.

Q: Can the computer be connected to the WiFi Extender?
A: It could connect the computer which has a wireless receiver module, but the desktop computer is not support.
__________________________________
● Warranty and Service: 3-month Limited Warranty
● FREE Delivery

Price: $16

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Xiaomi Mi WiFi Repeater 2

$16