ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Sengled Smart LED Soft White A19 Bulb, Hub Required, Works with Alexa

$19

Add to favorites

Description:


Product Features
● Flexible Set-Up: Pair the bulb directly to a compatible hub, like Sengled Smart Hub (B07HKSTLB5), SmartThings, Wink and Alexa devices with built in hubs.
● Smart Lighting: Turn lights on and off, dim and brighten, and more. Use the Sengled Home app (iOS/Android) when connected to a Sengled Smart Hub.
● Voice Control: Works with Alexa and Google Assistant devices for complete voice control. Connection to a compatible hub required.
● Create Scenes and Routines: Set scenes or put your lights on a schedule, whether at home or away
● Energy Efficient: Monitor electricity use (kWh) with the Sengled Home app. Sengled Smart LED bulbs use 80% less energy than incandescent lighting.
● Bulb needs to be in pairing mode before being added to the hub.Beam angle:240º
● Tip: Kindly check if the metal tab at the bottom of the socket is raised to touch the bottom of the bulb. If contact does not reach, the bulb will not light up. Please be sure to turn off power to the socket before reaching into the socket to raise the metal tab.

Technical Specifications
● Hub Compatibility: Sengled Smart Hub, SmartThings, Wink, Alexa devices with built-in hubs
● Voice Assistant Compatibility: Alexa, Google Assistant
● Lumens / Watt Equivalency: 800 lumens / 60W equivalent
● Light Appearance: Soft White / 2700K
● Also Available In: Daylight, Tunable White, Multicolor

Include in Box:
1x Element Classic Bulb
1x Quick Start Guide
___________________
● Warranty and Service: 6-Month.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $19.

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Sengled Smart LED Soft White A19 Bulb, Hub Required, Works with Alexa

$19