ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Sengled Element Classic Smart LED Light Bulbs - with Alexa & Google AI

$59

Add to favorites

Description:


Product Features
● Smart Lighting: Turn lights on and off, dim or brighten, and set schedules using Sengled Element Home app (iOS and Android). Use with IFTTT to trigger lights based on time of day, location, weather and more
● Voice Control: Connect the Element kit to Alexa or Google Assistant and control your lights via voice commands to turn on/off, adjust brightness and more
● Control from Anywhere: Use the app to control the lights at home or when away. Set routines to turn lights on/off automatically.
● Energy Efficient: Element LED bulbs save 80% energy compared to incandescent lighting. Use Element Home app to monitor electricity (kWh) use.
● All You Need to Get Started: Each kit contains the Element hub and 2 LED smart bulbs that fit in standard lamps and fixtures. Additional Element bulbs sold separately.

Technical Details
● Part Number: E21-G14W
● Item Weight: 8.3 ounces
● Product Dimensions: 2.3 x 2.3 x 4.5 inches
● Item model number: E21-G14W
● Size: 2 Pack
● Color: White
● Shape: Bulb
● Power Source: AC
● Voltage: 120 volts
● Wattage: 9
● Item Package Quantity: 1
● Type of Bulb: LED
● Luminous Flux: 800 lm
● Special Features: Dimmable, Instant On, App control, Works with Alexa

Included in the Box:
1x Element Hub
2x Element Classic Bulb
1x Quick Start Guide
__________________________________
● Warranty and Service: 1-Year Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $59
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Sengled Element Classic Smart LED Light Bulbs - with Alexa & Google AI

$59