ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

SanDisk 32GB iXpand Flash Drive for iPhone and iPad

$39

Add to favorites

Description:


SanDisk 32GB iXpand Flash Drive for iPhone and iPad - SDIX30C-032G-GN6NN

Hightlight

Free up space
Just plug in iXpand to start moving photos and videos off your iPhone¹.

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro, iPad with Retina display, iPod 5th Generation and newer; iXpand Drive app and iOS 8.2 required.

Automatic back up
Automatically back up your latest photos and videos every time you plug in iXpand².

Available for download from the App Store. iOS 8.2 required. Setup automatic backup within app settings.

Shoot direct

Use the in-app camera to save photos and videos directly to iXpand so you can free up your phone's memory for other things.

Product Features
● Designed with a flexible connector to fit through most iPhone cases
● Automatically back up photos and videos from your camera, contacts
● Quickly free up space on your iPhone (iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPad Air, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro 12.9", iPad Pro 9.7" iPad with Retina display, iPod 5th Generation and newer, with Lightning connector and iOS 8.2+)
● High-speed USB 3.0 transfer to and from your computer. Operating temperature: 0-35 °C functional
● Easily manage your photos and videos with the iXpand Drive app

Technical Details
● Brand Name: SanDisk
● Series: SanDisk iXpand Flash Drive, 32GB
● Item Weight: 0.16 ounces
● Batteries: 1 Lithium Polymer batteries required.
__________________________________
● Warranty and Service: 30-day Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $39 (Reg. Price: $59)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

SanDisk 32GB iXpand Flash Drive for iPhone and iPad

$39

You might also like: