ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Samsung T5 Portable SSD - 1TB - USB 3.1 External SSD

$239

Add to favorites

Description:


Product Features
● Superfast Read-Write speeds of up to 540 MB/s
● Top to bottom metal design that fits in the palm of your hand
● Optional password protection and AES 256-bit hardware encryption
● Includes USB Type C to C and USB Type C to A cables
● User can set password when it is necessary. Requires Windows 7, Mac OS X 10.9 (Mavericks), Android 4.4 (KitKat), or higher. Older versions of the Windows, Mac and Android operating systems may not be supported

Specifications
● Product Type: Portable SSD
● Interface: Compatible with USB 3.1 Gen2 (10Gbps), backwards compatible
● Storage Capacity: 1TB (*1 GB=1,000,000,000 bytes, 1 TB=1,000,000,000,000 bytes)
● Data Transfer Speed: Up to 540 MB/sec. (* Performance may vary depending on host configuration and test software)
● Security: Samsumg Portable SSD Software requires Windows 7, Mac OS X 10.9 (Mavericks), Android 4.4 (KitKat), or higher. Older versions of the Windows, Mac and Android operating systems may not be supported.
● USB 3.1: Yes
● Dimensions (W x H x D): 2.91" x 2.26" x 0.41"
● Weight: 1.80oz

Included in the Box:
1x Samsung T5 Portable SSD
1x Cable USB Type-C to C
1x Cable USB Type-C to A
1x User Manual
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Year Limited Warranty from Samsung.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $239, Regular Price: $309 (Storage 1T)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Samsung T5 Portable SSD - 1TB - USB 3.1 External SSD

$239