ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

NEXSTAND K2 - Laptop Stand

$22

Add to favorites

Description:


Portable, Foldable & Height Adjustable

Why K2 Is Your Best Choice For A Laptop Stand?

● 8 Ounces (0.22Kg) - Compact and Lightweight
● 1 Second - Quick and Easy in Operation
● 8 Positions - Ergonomic and Height Adjustable
● 20 LBS (10Kg) - Weight-bearing Capacity
● Folded-up: 35.4cm*4cm*4cm
● Open: Lowest: 300mm*278mm*160mm/ Highest: 265mm*250mm*259mm

What’s in the Package
__________________________________
Kraft Paper Box
Nylon Carrying Sleeve
K2-Laptop Stand
Spacers
Manual ( K2 manucal 中文 | にほんご )/ ( K2 manucal にほんご | English )
__________________________________
● FREE Delivery
● FREE NexStand Phone Ring & Hook
● Includes High Quality Nylon Carrying Sleeve

Special Price: $22, Regular Price: $25
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

NEXSTAND K2 - Laptop Stand

$22