ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

MoKo Case for Kindle Paperwhite, Premium PU Leather Smart Stand Cover

$29

Add to favorites

Description:


MoKo Case for Kindle Paperwhite, Premium PU Leather PC Hard Shell Smart Stand Cover

Product Features
● Perfect designed for Amazon Kindle Paperwhite (Fits All 2012, 2013, 2015 and 2016 Versions)(Will not fit All-New Paperwhite 10th Generation).
● Thinnest and lightest protective case cover is made of premium quality PU leather and PC hard shell, which is stylish, flexible, durable and anti-scratch. Soft microfiber interior gives your device a full protection.
● With strong magnetic closure to prevent your Kindle Paperwhite from being open and closed accidentally. Automatically wakes or puts your device to sleep when the lid is opened and closed. Intelligent and energy-saving.
● Portable folding stand for you to adjust a comfortable angle to type, read or watch video. Built-in card slot to store some small objects, such as your cards, invoices etc..
● Precise cut out and openings for easy access while charging.
_________________
● Warranty and Service: 3-Month limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $29
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

MoKo Case for Kindle Paperwhite, Premium PU Leather Smart Stand Cover

$29