ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Losence Sports BT Headphone 571

$12

Add to favorites

Description:


Product Features
● Model: 571
● Chipset: Airoha AB1522S
● Bluetooth version: V5.0
● Transmission distance: 10M
● Frequency: 2.402-2.48GHz
● SNR: 98db
● Support profiles: HSP/HFP/A2DP/AVRCP
● Charging Voltage: DC 3.7V
● Battery capacity: 80mAh
● Charging time: 1-2 hours
● Music time: 6 hours
● Standby time: 120 hours

● Button 1*Power on/off; 1*Volume+; 1*Volume-
● LED Indicator 1*Blue&Red LED
● Answering a call Short press the power on button once to accept the call
● Ending a call Short press the power on button to end the call
● Rejecting a call Press and hold the power on button for 2 seconds to reject the incoming call
● Play/Pause Music Short press the power on button once to play or pause music
● Previous song Volume+
● Next track Volume-

Included in the Box:
1x Losence Sports BT Headphone 571
1x Users Guide
1x USB Cable
6x Ear tips(S.M.L)
● Color: Black,white, red
__________________________________
● Brand: Original Losence Sports BT Headphone 571 from Losence Electronics Co.,LTD
● Warranty and Service: 1-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $12, Reg. Price: $29
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Losence Sports BT Headphone 571

$12