ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Losence M3 - Bluetooth Earphones

$19

Add to favorites

Description:


Losence M3 - Bluetooth Earphones

Product Features
● Newest Bluetooth V5.0
● Auto turn on, auto pairing
● Answer/reject/hang up calls
● Binaural call
● Play/ pause music / Next track/ previous track
● The charging case can charge smartphone
● English voice prompt
● Low power consumption
● Intelligent province electricity
● Talk time/ Play time: 3-4 hours
● Charging time: 1-2 hours
● Transmission distance: 10 m
● Headset battery capacity: 3.7V / 50mAh
● Charging case battery capacity: 3.7V / 2200mAh

Included in the Box
● 2x Earbuds(L+R)
● 1x Charging box
● 1x Users guide
● 2x Ear tips
_____________________
● Warranty and Service: 1-month limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $19

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Losence M3 - Bluetooth Earphones

$19