ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Kindle Paperwhite Essentials Bundle including Kindle Paperwhite 8GB

$169

Add to favorites

Description:


Kindle Paperwhite Essentials Bundle including Kindle Paperwhite 8GB - Wifi with Special Offers, Amazon Leather Cover, and Power Adapter

Product Features
● The thinnest, lightest Kindle Paperwhite yet—with a flush-front design and 300 ppi glare-free display that reads like real paper even in bright sunlight.
● Now waterproof, so you’re free to read and relax at the beach, by the pool, or in the bath.
● Enjoy twice the storage with 8 GB. Or choose 32 GB to hold more magazines, comics, and audiobooks.
● Now with Audible. Pair with Bluetooth headphones or speakers to listen to your story.
● A single battery charge lasts weeks, not hours.
● The built-in adjustable light lets you read indoors and outdoors, day and night.
● Get instant access to new releases and bestsellers, plus over a million titles at $2.99 or less.

Included in the Box
● Kindle Paperwhite, USB 2.0 charging cable and Quick Start Guide.
_____________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $169, Regular Price: $229

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalpost
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Kindle Paperwhite Essentials Bundle including Kindle Paperwhite 8GB

$169