ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Echo Spot - Smart Display with Alexa - Black (Buy 2 discount $40 Off)

$169

Add to favorites

Description:


Product Features
● Echo Spot is designed to fit anywhere in your home. Use 2nd generation far-field voice recognition to watch video flash briefings, see music lyrics, weather forecasts, to-do and shopping lists, browse and listen to Audible audiobooks, and more. All hands-free—just ask.
● Echo Spot connects to Alexa, a cloud-based voice service to play music, read the news, answer questions, set music alarms, control smart home, and more
● Just ask to play a song, artist, or genre, and see lyrics with Amazon Music. Also, stream music and books from Pandora, Spotify, TuneIn, iHeartRadio, and Audible.
● Use the built-in speaker or connect to speakers through Bluetooth or 3.5 mm stereo cable. With multi-room music, you can play music on your Echo devices in different rooms. Adjust the treble, mid, and bass levels with your voice.
● Ask Alexa to turn on your lights, show baby monitors and front door cameras, and lock your doors. Plus, control your thermostats, garage doors, sprinklers, and more.
● Call almost anyone hands-free, or make video calls to family and friends with an Echo Spot, Echo Show, or the Alexa App. Instantly connect to other Echo devices around your home.
● With tens of thousands of skills, Alexa is always getting smarter and adding new features. Just ask Alexa to control your TV, request an Uber, order a pizza, and more.

Technical Details
● Size: 4.1” x 3.8” x 3.6” (104 mm x 97 mm x 91 mm)
● Weight: 14.8 oz. (419 grams) Actual size and weight may vary by manufacturing process
● Wi-Fi Connectivity: Dual-band Wi-Fi supports 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz) networks
● Audio: Built-in speaker. 3.5 mm stereo audio output for use with external speakers (audio cable not included).
● Accessibility Features: On Echo devices with screens, you can enable Alexa captioning and closed captioning, magnify the screen, toggle color inversion, and choose between color correction options. You can also enable the VoiceView screen reader to use gestures to navigate the screen and hear spoken feedback about the items you select.

Included in the Box:
1x Echo Spot
1x Power adapter/cable (6 ft.)
1x Quick start guide.
__________________________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $169 (color Black, White) - (Buy 2 discount $40 Off)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Echo Spot - Smart Display with Alexa - Black (Buy 2 discount $40 Off)

$169