ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 12, 2020

Car tool ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150

Call For Price

Add to favorites

Description:


ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150 ( អាចដូយបាន 5តោន) មានកម្លាំងខ្លាំង និងមុខងារសំខាន់ 8 យ៉ាងរួមមាន ៖

- ដោះកង់ដោយកម្លាំងម៉ាសុីន
- ដូយឡានដោយកម្លាំងម៉ាសុីន
- សប់ខ្យល់កង់រថយន្ត
- ថ្លឹងទម្ងន់ខខ្យល់កង់រថយន្ត
- ពិល LED
- កាំបិតកាត់ខ្សែរក្រវ៉ាត់ ( ប្រើពេលអាសន្ន )
- ញញួរបំបែកកញ្ចក់ ( ប្រើពេលអាសន្ន )
- ផ្លាកសញ្ញាចំណាំងផ្លាត ( ប្រើពេលយប់ )

✅ ធានា 90 ថ្ងៃ (មានបញ្ហាប្ដូរជូនថ្មី)
✅ ដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃក្នុង25ខេត្តក្រុង

👉កម្មង់ទិញ រឺសួរពត៌មានបន្ថែម
𝐂𝐚𝐥𝐥/ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦/ 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩
𝟎𝟕𝟏 𝟒𝟔 𝟑𝟑 𝟏𝟔𝟒

💰💰 Promotion តំលៃ179$ ចុះមកត្រឹមតែ 129$ (សំរាប់តែ20នាក់ប៉ុណ្តោះ

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

toytoy8394

Car tool ឈុតដោះដូយ និងសប់ខ្យល់កង់រថយន្តអេឡិចត្រូវនិច JW-150

Call For Price