ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Beats urBeats3 Earphones with 3.5 mm Plug

$89

Add to favorites

Description:


Overview
Elevate your music: urBeats3 wired earphones feature fine-tuned acoustic design via an axial-aligned driver to deliver an exceptional listening experience. This means that no matter what music you're playing, you'll get optimized sound output. Laser-precision venting provides micro-pressure balanced bass while dual-chamber acoustics deliver synchronized sound and natural tonality across all types of music.

Made to fit you: Designed for your life, urBeats3 wired earphones feature an optimal ergonomic fit that combines sleek style with iconic Beats sound for all-day wear. A variety of eartip options provide individualized fit and comfort for noise isolation.

Stay on the go: Wherever your day takes you, you can stay connected with RemoteTalk. Take calls with a built-in mic, control your music, and even activate Siri all with the push of a button. And when you're not wearing your earphones, the tangle-free flat cable and magnetic earbuds easily coil up for compact portability.

Highlights
● Fine-tuned acoustic design delivers an exceptional listening experience
● Optimal ergonomic design for all-day comfort
● Variety of eartip options provide individualized fit for noise isolation
● Tangle-free flat cable and magnetic earbuds offer easy portability
● Take calls, control your music, and activate Siri with RemoteTalk

Product Features
● Fine-tuned acoustic design delivers an exceptional listening experience
● Optimal ergonomic design for all-day comfort
● Variety of Ear tip options provide individualized fit for noise isolation
● Tangle-free flat cable and magnetic ear buds offer easy portability
● Take calls, control your music, and activate Siri with remote Talk

Included in the Box:
1x urBeats3 Earphones
1x Eartips with four size options
1x Quick Start Guide
__________________________________
● Warranty and Service: 1-Year Limited Warranty from Apple.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $89, Reg. Price: $109
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Beats urBeats3 Earphones with 3.5 mm Plug

$89