ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Amazon Fire HD 10 Tablet Case (7th Generation, 2017 Release)

$49

Add to favorites

Description:


Product details
● Designed by Amazon to protect and perfectly fit your Fire HD 10 (only compatible with 7th Generation - 2017 release)
● Slim design with built-in stand for hands-free viewing in landscape or portrait orientation
● Full-cover case with magnetic closure keeps the cover securely shut with easy access to buttons, ports, and cameras
● Automatically wake your tablet or put it to sleep by simply opening or closing the case
● Premium fabric with a microfiber interior to protect your screen and keep it clean
● The case stands on its own, enhancing Alexa hands-free mode by letting you talk to Alexa and view the screen without lifting a finger

Product Specifications
____________________
● Product Dimensions: 10.4 x 6.5 x 0.6 inches; 8.6 ounces
● What's Needed: Amazon Fire HD 10 Tablet Case (7th Generation, 2017 Release)

Warranty and Service
____________________
● Warranty and Service: 90-day limited warranty and service included

Promotion Price: $49, Reg.Price: $59
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore
Website:
https://khmerdigitalstore.blogspot.com

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Amazon Fire HD 10 Tablet Case (7th Generation, 2017 Release)

$49