02:42, 06.07.18,

ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារទូលទំពូង

$185000

Add to favorites

Report abuse

Description:


*ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារទូលទំពូង(ប្រហែល100m)
- ទំហំ 4m x 16m
- E0, E1
- មាន 4 បន្ទប់ នឹង បន្ទប់ទឹក 3
- សល់ខាងមុខ 2m​ នឹង ខាងក្រោយសល់ 2m
-ផ្លូវមិនទាល់
- ប្លង់រឹង
*លក់ក្នុងតំលៃពិសេស 185000USD(ចរចារបានតិចតួច)
ចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនង៖
☎️092 909 820
☎️093 909 820
☎️015 256 111

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

thearybuth

ផ្ទះលក់នៅជិតផ្សារទូលទំពូង

$185000