ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Xiaomi Mi Band 3 - Smart Tracker Band Instant Message, Waterproof

$25

Add to favorites

Description:


Xiaomi Mi Band 3 - Smart Tracker Band Instant Message 5ATM Waterproof OLED Touch Screen

Product Features
● Real-time Display of Exercise Duration, Mileage, Heart Rate, etc., 50 meters Swimming Waterproof
● All-Day Health Management More accurate pedometer, heart rate, sleep quality monitoring, sedentary reminder
● Reject Call without Phone The brand new millet bracelet 3 can also display the caller name or number if you do not want to answer, long press can reject the call.
● New Xiaomi Sports APP In Xiaomi Sports App, you can set daily needs according to your own situation. Choose the fitness program that suits you and regularly check your week’s exercise Sleep data, etc.
● Daily pedometer, heart rate monitoring Upgrade the number of steps algorithm again to make your efforts count every step. In addition, the heart rate sensor can accurately read heart rate changes for 24 hours and can also detect the current heart rate at any time.

Tech Specs
● Size of bracelet body: 17.9 x 46.9 x 12mm
● Battery capacity: 110mAh
● Battery Type: Lithium Ion Polymer Battery
● Screen size: 0.78 inches
● Wireless Bluetooth: 4.2 BLE Edition
● Wristband length : 247mm
● Waterproof grade: 5ATM
● Display resolution: 128 x 80
● Sensor:triaxial acceleration sensor, PPG heart rate sensor
● Fitness, heart rate and sleep tracker
● OLED display, view time, step count, heart rate - lift wrist light screen
● 20-day battery, 50 meters swimming waterproof
● ADI accelerometer and optical heart rate sensor
● Upgraded pedometer algorithm
● Hypoallergenic silicone band
__________________________________
● Warranty and Service: 3-Month Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $25, Reg. Price: $35
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Xiaomi Mi Band 3 - Smart Tracker Band Instant Message, Waterproof

$25