ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Tanix TX3 Mini Smart Android 7.1 TV Box

$59

Add to favorites

Description:


Product Features
● 【The Latest Android 7.1 OS】 The android 7.1 tv box adopts the fast and powerful Android 7.1 operation system,which makes sure the tv box is way ahead in professional image processing and ultra-fast running speed.
● 【High Reaction Speed】 The android tv box is equipped with the newest chipset loaded with the high speed Quad Core CPU,up to 2 GHz ultra high frequency,more than 4 times performance improvements. Support 2.4GHz WIFI (not support 5.0GHz WiFi) and 100M.
● 【2GB DDR3/16GB EMMC Flash】 The android box 2GB 16GB and extension up to 32GB supports enough space and freedom to download your favorite apps,browse websites,play games and watch movies more smoothly.
● 【4K And H.265 HD Decoding】 TX3 Mini 4k tv box support 4K and H.265 HD decoding,offers 4k * 2k output with 100Mbps cable network which provides you higher definition viewing and fluent video playing.
● 【Pendoo Service】 TX3 Mini Android TV box is a smart tv box which provides better and happier entertainment experience for you to stay with your family and friends.All products from pendoo guarantee One Year Warranty and the best after-sales service.

Technical Details
● Media Supported:
- Decoder Format: H.264,H.265,HD MPEG1/2/4,RealVideo8/9/10,RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6
- Video format: 4K,DIVX,FLV,H.264,H.265,M4V,MKV,MPEG2,MPEG4,PMP,RM,RMVB,VC-1,VOB,WMV
- Audio format: AAC,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA
Photo Format: BMP,GIF,JPEG,PNG,TIFF
● Battery Information: Remote Controller Battery: 2 x 1.5V AAA Battery (not included)
● Dimension and Weight:
- Product weight: 0.1200 kg
- Package weight: 0.4200 kg
- Product size (L x W x H): 10.50 x 10.50 x 1.50 cm / 4.13 x 4.13 x 0.59 inches
- Package size (L x W x H): 19.50 x 11.50 x 6.50 cm / 7.68 x 4.
● Package Contents: Package Contents: 1 x TV Box, 1 x HDMI Cable, 1 x Charger Adapter, 1 x Remote Controller, 1 x English Manual

Included in the Box:
1x TX3 Mini TV Box
1x HDMI Cable
1x Charger Adapter
1x Remote Controller
1x User Manual
__________________________________
● Warranty and Service: 90-day Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion: $59, Reg. Price: $69
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Tanix TX3 Mini Smart Android 7.1 TV Box

$59