ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Roku Streaming Stick Portable, Power-Packed Player [out of stock]

$79

Add to favorites

Description:


Roku Streaming Stick Portable, Power-Packed Player with Voice Remote with TV Power and Volume

Product Features
● Powerful and portable
● Voice remote with TV Power and volume
● 500, 000 Plus movies and TV episodes. Free mobile app for iOS or android
● Easy-to-use remote, intuitive navigation, search across top channels
● Refer installation manual before use

Tech Specs
● Brand Name: Roku
● Item Weight: 9.6 ounces
● Product Dimensions: 3.3 x 0.8 x 0.5 inches
● Item model number: Roku Streaming Stick
● Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
● Number of Component Outputs: hdmi
● Connectivity Technology: Built-in Wi-Fi
● Speaker Type: Single Speaker
● Internet Applications: Amazon Instant Video, Vudu, Netflix, Hulu Plus, YouTube

Included in the Box:
1x Roku Streaming Stick
1x Power-Packed Player with Voice Remote with TV Power and Volume
1x power adapter
1x quick start guide
2x AAA batteries
__________________________________
● Warranty and Service: 1-Year Limited Warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $79
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Roku Streaming Stick Portable, Power-Packed Player [out of stock]

$79