ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

This post has been closed

Oct 16, 2020

Phnom Penh

Nux multi Effect guitar pedal

$55

Add to favorites

Description:


ញុំមានលក់ Nux drive force​៩៩% បើកមើលតែមិនដែលប្រើ ក្នុងតម្លៃ ៥៥ដុល្លា។ មានអេក្រង់កូល័រ និងមានប្រអប់។
I'd like to sale Nux Drive Force 99% in 55$
Feature:
មាន Stom box 10 ប្រភេទនៅក្នុង nux drive force
-10 Classic modeling stomp box models with TS/AC technology
-Dual engine with a/b channel output,3-band EQ with mid frequency sweep
-Selectable 12 cabinet simulator, built-in noise gate
-Ten models including booster, tube overdrive, and distortion, drive force gives you all pedal sounds you'll ever need
បើត្រូវការ សូមទាក់ទងមកខ្ញុំ ០១២៦២៦៦០៨ ០៨១៦២៦៦០៨

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

pagnankong
Phnom Penh

Nux multi Effect guitar pedal

$55

You might also like: