ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

LOSENCE Wireless Bluetooth Headset A1 Invisible Bluetooth Earbuds

$15

Add to favorites

Description:


Technical details
_______________________
- COMFORT AND SECURE FIT
- LOUD AND CLEAR VOICE: Bluetooth V4.1 + Noise Reduction, HD Audio Voice Headset.
- NOT ONLY SMALL BUT POWERFUL
- Hours Quick Charge and Powerful Playtime Up to 5 Hours.
- SAFE DRIVING SO EASY: with the Magnetic Inductive USB Charge Adapter, the Best Car Bluetooth Earbuds.

LOSENCE A1 Invisible Bluetooth Headset:
_______________________
- Range up to 33ft on open air;
- Playtime: 5 hours;
- Standby time: 120 hours;
- Charge time:1-2 hours;
- Compatibility:Phones,Tablets and Other Bluetooth-enabled Devices.

Package Include:
_______________________
1 x Bluetooth headset-A1
1 x USB Date Line
3 x Ear Caps(S,M,L)
1 x English User Manual
1 x Storage Box
_______________________
Warranty and Service:
BRAND GUARANTEE: 30-days Money-Back guarantee for any reason; 12-months warranty for Quality-Related Issues.
_______________________

Promotion: $15, Reg. Price: $19 (Black)
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

LOSENCE Wireless Bluetooth Headset A1 Invisible Bluetooth Earbuds

$15