ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Insignia NS-24DF310NA19 24-inch 720p HD Smart LED TV- Fire TV Edition

$269

Add to favorites

Description:


Product Features
● Insignia HD Smart TV – Fire TV Edition delivers 720p picture quality with deep blacks and rich colors.
● With the Fire TV experience built-in, enjoy tens of thousands of channels, apps, and Alexa skills, including Netflix, Prime Video, Hulu, HBO, SHOWTIME, STARZ, and more.
● Fire TV Edition seamlessly integrates live over-the-air TV and streaming channels on a unified home screen (HD antenna required).
● Easily control your TV with the included Voice Remote with Alexa—plus, launch apps, search for titles, play music, switch inputs, control smart home devices, and more, using just your voice.
● Dimensions (W x H x D): TV without stand: 21.9” x 13.5” x 2.7”, TV with stand: 21.9” x 15.3” x 6.8”. Multiple device input/output options: 3 HDMI including 1 with ARC, USB, composite input, antenna/cable input, digital output (optical), audio output, Ethernet.
_____________________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $269

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Insignia NS-24DF310NA19 24-inch 720p HD Smart LED TV- Fire TV Edition

$269