ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Google Daydream View VR Headset 2nd Generation for Pixel 2, 2XL 3, 3XL

$129

Add to favorites

Description:


About This Item
We aim to show you accurate product information. Manufacturers, suppliers and others provide what you see here, and we have not verified it. See our disclaimer

● Dream with your eyes open.
Meet Daydream View. A virtual reality headset that's easy-to-wear, with a controller that's simple to use.
● Next stop: anywhere.
Swim with seals, fly through space, and watch dinosaurs roam free–you’ll be amazed at what you can do and see.
● Just a few of the many Daydream experiences available:
Hit the street and race supercars with Need for Speed. Get closer to the action with the NBA in VR.* Kick back with Netflix in your own personal cinema.
Works with Daydream-ready smartphones like Google Pixel 2, Google Pixel, Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8, Moto Z and Moto Z2.
● Share your virtual world.
Stream your experience to the TV with Chromecast to enjoy with friends and family

Product Features
● Don't just see the world, experience it. With daydream view (2nd GEN 2017 Model), you can teleport from virtually anywhere to Pretty much everywhere and experience reality anywhere
● Browse from an ever-growing Collection of apps and games in the daydream app - a home for all of your virtual reality experiences.
● You can always get the best seat in the house with daydream view. Experience concerts, sports and more in full 360 degree panoramic view. The daydream view controller transforms with your imagination. Go from the sidelines to the center of action. Feel the adrenaline Rush as you speed down the racetrack.
● Daydream View’s lightweight, durable headset is made from soft, breathable fabric to help you stay comfortable longer. Compatibility: DAYDREAM-READY Phones
● Hit the street and race supercars with Need for Speed. Get closer to the action with the NBA in VR Kick back with Netflix. in your own personal cinema, Works with Daydream¬ready smartphones, such as Google Pix.el 2, 2Xl, 3, 3XL, Google Pix.el 1st Gen Samsung Galaxy 58/58+/Note 8, Mote Zand Mote Z2

Technical Specifications
● Length: 6.61 in (167.9 mm)
● Width: 4.61 in (117.1 mm)
● Height: 3.95 in (100.3 mm)
● Weight: 9.21 oz (261g)
● Colors: Charcoal, Fog, Coral
● Compatibility: Daydream-ready phones including Google Pixel 2, Google Pixel, Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8, Moto Z and Moto Z2. See full list at g.co/daydream/phones
● Material: Lightweight fabric

● Sensors: 9 axis IMUs for precision tracking.
● Wireless: Bluetooth low energy (LE)
● Ports & connectors: USB Type-C charger and cable
● Battery: 220 mAh battery with run-time up to 12 hours

Include in Box:
1x Daydream View headset
1x Removable top strap
1x Daydream controller
1x Quick start guide
___________________
● Warranty and Service: 6-Month.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $129

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh

Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Google Daydream View VR Headset 2nd Generation for Pixel 2, 2XL 3, 3XL

$129