ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Google Chromecast Ultra

$99

Add to favorites

Description:


Product Features
● Resolution: Supports all resolutions up to 4K Ultra HD and high dynamic range (HDR) for stunning picture quality.

Technical Details
● Power: Power supply required and included
● Wireless: 802.11ac (2.4GHz/5Ghz) 1x2 MISO Wi-Fi for high-performance streaming
● Color: Black
● Dimensions & Length: 2.29 in (58.20 mm), Width: 0.53 in (13.70 mm), Height: 2.29 in (58.20 mm), Power cable: 2 m
● Weight Device: 1.6 oz (47 g) & Adapter: 3.5 oz (101 g)

Ports & Connectors
● HDMI plugs directly into the TV
● Micro-USB for power and data
● Ethernet port on the power adapter for hard-to-reach Wi-Fi spots in your home

Supported Operating Systems
● Android 4.2 and higher
● iOS 9.1 and higher
● Mac OS X 10.9 and higher
● Windows 7 and higher

Requirements
● TV with an HDMI port
● Wi-Fi network or Ethernet

Included in the Box:
1x Chromecast Ultra
1x Power adapter with Ethernet port
1x Power cable
______________
● Warranty and Service: 1-year limited warranty and service included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $99
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Google Chromecast Ultra

$99