ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Echo Studio - High-fidelity smart speaker with 3D audio and Alexa

$319

Add to favorites

Description:


Product Features
● Immersive sound – 5 speakers produce powerful bass, dynamic midrange, and crisp highs. Dolby Atmos technology adds space, clarity, and depth.
● Ready to help - Ask Alexa to play music, read the news, and answer questions.
● Voice control your music - Stream songs from Amazon Music, Apple Music, Spotify, Pandora, Tidal, and more. With Amazon Music HD, play 50 million songs in HD plus a growing library of music mastered in 3D.
● Adapts to any room - Automatically senses the acoustics of your space, fine-tuning playback for optimal sound.
● Built-in smart home hub - Ask Alexa to control Zigbee-compatible devices.
● Keep your family in sync - Use your Alexa devices like an intercom and talk to any room in the house with Drop In and Announcements.
● Designed to protect your privacy - Built with multiple layers of privacy controls, including a microphone off button that electronically disconnects the mics.

Technical details
● Size: 8.1” height x 6.9” diameter (206 mm x 175 mm)
● Weight: 7.7 lb (3.5 kg)
● Audio: Three 2” (51 mm) midrange speakers, one 1” (25 mm) tweeter, one 5.25” (133 mm) woofer with bass aperture to maximize bass output
● Amplifier: Peak output 330W; 24-bit DAC; 100 kHz bandwidth
● Supported audio formats: FLAC, MP3, AAC, Opus, Vorbis, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio/MPEG-H; includes support for CD Quality (16-bit) and Hi-Res (24-bit)
● Supported music streaming services: Amazon Music (Standard and HD), Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer, Pandora, SiriusXM, iHeartRadio, TuneIn
● Audio input: Combination 3.5 mm/mini-optical Toslink
● Fire TV compatibility: Connects wirelessly as the audio output for Fire TV Cube (1st Gen and 2nd Gen), Fire TV Stick 4K and Fire TV (3rd Gen). Set up audio system using the Alexa app. Learn more.
● Wi-Fi connectivity: Dual-band Wi-Fi supports 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 and 5 GHz) networks.
● Zigbee connectivity: Built-in Zigbee smart home hub supports Zigbee light bulbs, locks, sensors, plugs, and in-wall switches.
● Bluetooth connectivity: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) support for audio streaming from your mobile device to Echo or from Echo to your Bluetooth speaker. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) for voice control of connected mobile devices. Hands-free voice control is not supported for Mac OS X devices. Bluetooth speakers requiring PIN codes are not supported.
● Alexa app: The Amazon Alexa app is compatible with Fire OS, Android, and iOS devices.
● Accessibility features: The Alexa app and Alexa-enabled products include several features for customers with accessibility needs related to vision, hearing, mobility, and speech.

What's in the box
1x Echo Studio
1x Power cable
1x Quick Start Guide
____________________
● Warranty and Service: 1-Year limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $319

Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 and 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Echo Studio - High-fidelity smart speaker with 3D audio and Alexa

$319