ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 24, 2020

Phnom Penh

Cielo Breez Eco Smart AC Controller Works with Mini Split

$89

Add to favorites

Description:


Product Features
● SMART REMOTE CONTROL FOR YOUR MINI SPLIT, WINDOW OR PORTABLE AC: Cielo Breez Eco Smart AC controller works with mini split, portable and Window ACs that have an IR remote control.
● MONITOR TEMPERATURE & HUMIDITY ON APP AND CONTROL YOUR AC: Extremely affordable with complete range of smart features plus local power on/off button in case of no Wi-Fi.
● CONTROL YOUR AC FROM ANYWHERE THROUGH YOUR PREFERRED PLATFORM: iOS, Android, Web, Alexa, Google Home or device itself - Set weekly schedules, configure location-based controls to enjoy geo-fencing.
● AUTO REMOTE CONTROL DETECTION – SUPER EASY TO CONFIGURE: Cielo Breez Eco automatically detects your remote control and is super easy to configure.
● CONVENIENCE & SAVINGS: Cielo Breez Eco brings ultimate convenience and savings to you by helping you save up to 25% on energy bills of your ACs.

What's in the box
1x Cielo Breez Eco Smart AC Controller
1x Quick Start Guide
_________________
● Warranty and Service: 1-Year limited warranty.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $89
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerdigitalstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Khmer Digital Store
Phnom Penh

Cielo Breez Eco Smart AC Controller Works with Mini Split

$89