ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Xiaomi Mi Band 4 Fitness Tracker

$25

Add to favorites

Description:


Product Features
● 【Upgrade 0.95" Color Screen】: Bigger screen displays a comprehensive and obvious activity information; Simply lift your wrist to view directly the time and tap the button for steps, heart rate and other activity information; Also it can not only remind you via vibrating when your phone receives calls, messages or other notifications such as from Facebook, Twitter, or WeChat, but also displays details on the screen directly, such as readable content of massage and name or ID of the caller etc

● 【Upgrade 135mAh Battery Capacity】: With built in 135mAh Lithium ion polymer battery, long battery life, charge it once, the battery will last for over 20 days under normal use; With a skin-friendly strap made from soft thermoplastic elastomer, and a secure locking mechanism that makes the Mi Band 4 comfortable to wear during low and high intensity activities

● 【Bluetooth 5.0 & Support English】: Download "Mi Fit", Connect via Bluetooth (Android 4.4/iOS 9.0 phones or later) to see notifications from app messages (WhatsApp, Facebook, etc.), incoming calls, caller ID, SMS and activity goals; Note: Currently only support Chinese,English Spanish and Russin. Before the device is paired with your phone, its default language is Chinese; If your phone language is English, then the device shows phone language regardless where you are

● 【50 Meters Swimming Waterproof Smart Band】: 50M Waterproof Rating, Xiaomi Mi Band 4 can work well 50m under water, which can fulfill all your daily routines, whether you are surfing, swimming or running in the rain; 5ATM (Swim or Shower in not-hot water), showing swimming time, speed, distance, calories and other data

● 【Heart Rate Monitor and Sleep Monitor】: This fitness tracker can track your heart rate 24 hours automatically and continuously. You can check the dynamic curve chart of your heart rate throughout the day on the App by analysing the data thoroughly such as sleep time, sleep depth and sleep awakening, driving to improve sleep quality

Tech Specifications
Display and Design
• 0.95" AMOLED Color Display
• 120*240 Pixels
• Screen brightness up to 450 nits
• 2.5D tempered glass
Battery
• 135mAh battery capacity
• Up to 20 days
• Recharging time ~2 hours
Water Resistance
• 5 ATM water resistant up to 50m
Activity Tracking
• Count steps, distance, calories burned
• 6 Workout Modes: Treadmill, Exercise, Outdoor Running, Cycling, Walking, Swimming
Health Monitoring
• 24/7 Heart rate monitoring
• Heart rate alerts
• Sleep monitoring
• Idle alerts
Connective
• Bluetooth 5.0
System Requirement
• Android 4.4, iOS 9 and above
Other Features
• Alarm clock
• Timer
• Find phone
• Event reminder
• DND mode
• Music controls on band

Include in Box:
1x Xiaomi Mi Band 4 (Global verison)
1x Wristband
1x Dedicated charging cable
1x Instruction Manual
__________________________________
● Warranty and Service: 6-Month.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Promotion Price: $25, Reg. Price: $35
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)

Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/khmerdigitalstore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Xiaomi Mi Band 4 Fitness Tracker

$25