ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 11, 2020

Phnom Penh

Casio F91W-1 Classic Resin Strap Digital Sport Watch

$29

Add to favorites

Description:


Casio F91W-1 Classic Resin Strap Digital Sport Watch

Product Features
• Digital sport watch in rectangle case featuring alarm, chronograph functions, and night light
• 33 mm resin case with mineral dial window, Quartz movement with digital display
• Water Resistant and Ribbed resin band with buckle closure
• Measuring modes include net time, split time, and first and second place times
• Functions include 1/100-second digital stopwatch, hourly time signal, auto calendar, and day/date. Accuracy of +/- 30 seconds per month

Included in the Box:
● 1x Casio F91W-1 Classic Resin Strap Digital Sport Watch
______________
● Warranty and Service: 60-day Limited Warranty included.
● FREE Delivery in Phnom Penh.

Price: $29

Khmer Fitness Store
Contact: 089 84 51 52 (Cellcard) / 098 855 152 (Smart)
Address: Street 13 - 102, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh (Near Cambodia Post), Phnom Penh
Facebook: https://www.facebook.com/KhmerFitnessStore/ |
Website: https://khmerfitnessstore.business.site/

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerfitnessstore
Phnom Penh

Casio F91W-1 Classic Resin Strap Digital Sport Watch

$29