ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 2, 2020

Phnom Penh

21សេវាកម្មបោកអ៊ុត

1800

Add to favorites

Description:


ជំរាបសួរចា!!!
21បោកអ៊ុត ផ្ដល់សេវាកម្មបោកគក់សំលៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទដែលមានដូចជា អាវយឺត ខោកាប៊ួយ ភួយ ស្រោមជើង កំរាលតុ ផាមួង រ៉ូប កាតាប ស្បែកជើង ស្រោមជើង ស្រោមពួក កន្សែងគ្រប់ប្រភេទ និង ក្រណាត់ផ្សេងៗ។
ពី 1គីឡូ ១៨០០៛
ពី 1ឈុត ១៨០០៛
📞099 47 9898
#មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន ដោយគ្រាន់តែធ្វើការខល ដើម្បីបញ្ជាក់ទីតាំង។
👉ចាប់ពី ៥គីឡូ ឬ ៥ឈុត (សេវាទៅយក និង យកទៅវិញ ត្រឹមតែ ១ដុល្លា)

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

phaimalay36685
Phnom Penh

21សេវាកម្មបោកអ៊ុត

1800

You might also like: