ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 12, 2020

Phnom Penh

វីតាមីនពន្យារពេលឲ្យបានយូរសម្រាប់បុរស

$40

Add to favorites

Description:


🔥 ចូលស្តុកហេីយសម្រាប់បងបុរសដែលមានបញ្ហាប្រយុទ្ធមិនបានយូរ ឆាប់ពេក Japan Tengsu អាចជួយបាន
💧 ជួយពន្យារពេលឲ្យបានយូរជាងមុន
💧 Boost Energy ឲ្យខ្លាំងមិនងាយហត់
💧 ជួយសម្រួលគោលិការគ្រាប់ឈាមឲ្យរត់បានល្អ
💧 ត្រឹមតែ១គ្រាប់ប្រយុទ្ធបានយូរផ្តល់ភាពជឿជាក់ដល់អ្នក
💧 ផ្សំឡេីងពីវីតាមីនវេជ្ជសាស្រ្តបូកផ្សំជាមួយរុក្ខជាតិមេីមយិនសុិន ខ្ជាយខ្មៅ ។ល។
🇯🇵 ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុន១កំប៉ុងមាន១៦គ្រាប់
🚚 ដឹកជូន២៥ខេត្តក្រុងឥតគិតថ្លៃសេវា
☎️ 010323320

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

brocklyda
Phnom Penh

វីតាមីនពន្យារពេលឲ្យបានយូរសម្រាប់បុរស

$40

You might also like: