ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Oct 25, 2020

Phnom Penh

សេវាសន្តិសុខ

Call For Price

Add to favorites

Description:


◇តើលោកអ្នកកំពុងចង់បានភ្នាក់ងារសន្តិសុខមែនទេ?
ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ មានឫទ្ធិ ឯ.ក យើងខ្ញុំមានទទួលបំរើសេវាកម្មសន្តិសុខប្រកបទៅដោយ សីលធម៌ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
◇សំរាប់ពត៌មានលំអិតផ្សេងៗសូមទំនាក់ទំនងមក:
Tel: 0962263369/0963338363/092338363/0883338363
Address: #95, Street 271z, Toek Thla, Sen Sok, Phnom Penh.
E-Mial: [email protected]
Thanks 🙏

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Na Bunneng
Phnom Penh

សេវាសន្តិសុខ

Call For Price

You might also like: