ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 18, 2020

Phnom Penh

ចំណូល$290/month Condoកែង ជាន់ទី6 Free All Items Booyoung Town

$53000

Add to favorites

Description:


ទាបជាងទីផ្សារ$57,000 ចំណូល$290/month Condoកែង ជាន់ទី6 Free All Items Royal PP Hospital/Booyoung Town
Tel:010/011-992177 Metfone:071 550 0510 Telegrame:095 992177 Google map:https://goo.gl/maps/HRgbk6oV4Jf5BeHo9

Free
All Items inside the condo: Door/Smart Key, Aircon 1.5 HP Inverter, Washing Machine Inverter 10kg, Hot Water Heater/Panasonic, Desk+office chair, set of dining table, wardrobe clothes, kitchen wardrobe with Hood and many more inside the Condo...

Features: Brand New Condo/2020, Royal PP Hospital/Booyoung Town, Many Windows, parking, lift, skybar & Restaurant on the rooftop, 24/7 Security, many shops and local market nearby

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

Phea Pak
Phnom Penh

ចំណូល$290/month Condoកែង ជាន់ទី6 Free All Items Booyoung Town

$53000