ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 19, 2020

Phnom Penh

អីសូឡង់ដំបូលត្រជាក់ ឃូលហ្វ័យ Kool Foil Insulation

Call For Price

Add to favorites

Description:


សួស្ដីបង
ប្រភេទអ៊ីសូឡង់ ប្រើបានគ្របដំបូល នឹងជញ្ជាំងផងដែរ
១ដុំ មានជា36m2 ,48.8m2,46.5m2 និង62m2
អធ្យាស្រ័យបង តើបងត្រូវការប៉ុន្មានការេដែរ?
Hotline
0762222172
0762222187
069666652
[email protected]
0884444978 (English & Chinese only)

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

dane49290
Phnom Penh

អីសូឡង់ដំបូលត្រជាក់ ឃូលហ្វ័យ Kool Foil Insulation

Call For Price