ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Official Store

Nov 4, 2020

Phnom Penh

LOR: ទិញសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់(៣.៥លិត្រ) ថែមទឹកបន្ទន់ក្រអូប(៣.៥លិត្រ)

$6.5

Add to favorites

Description:


ការផ្តល់ជូនជាពិសេស ពីផលិតផល ម៉ាកល្អ (Lor)
ទិញសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់(៣.៥លិត្រ) ថែមទឹកបន្ទន់ក្រអូប(៣.៥លិត្រ)

ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

MyPhsar Official Store
- រាល់ការបញ្ជាទិញ ចាប់ពី ១៥ ដុល្លារ ឡើងទៅ អ្នកនិងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
- រាល់ការបញ្ជាទិញ ក្រោម ១៥ ដុល្លារ សេវាដឹកជញ្ជូន ៥០០០ រៀលសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញ
- បង់ប្រាក់នៅពេលទទួលបានផលិតផល ឬ តាមរយៈកម្មវិធី Pi Pay
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារ ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ 070 268 064

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

khmerhousehold&healthcare
Phnom Penh

LOR: ទិញសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់(៣.៥លិត្រ) ថែមទឹកបន្ទន់ក្រអូប(៣.៥លិត្រ)

$6.5