06:51, 04.12.18,

ខ្សែករនារី

Call For Price

Add to favorites

Report abuse

Description:


✨ខ្សែករប្រាក់ ត្បូងធម្មជាតិ លើកសម្រស់សុភាពនារីក្នុងពេលចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ
✨ជាកាដូរ🎁សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ក្នុងឱកាសពិសេសខាងមុខ ✨ពិតជាសាកសម🎁🎉🎁កាដូរដ៏មានន័យ
👉សេវាដឹកជញ្ជូនទូទាំង25 ខេត្តក្រុង
👉គ្រប់ផលិតផលនាំចូលពីចិន ហុងកុង និងកូរ៉េ សូមធ្វើការកម្មង់មុនរយៈពេល10-15ថ្ងៃ
***បញ្ជាក់រាល់ការកម្មង់ហើយមិនអាចលុបចោលបានទេ
☎សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត📞097 2963 914

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

tqlponlineshop

ខ្សែករនារី

Call For Price