ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 10, 2020

Phnom Penh

Custom necklace 18k gold 925 sterling OEM manufacturers suppliers

Call For Price

Add to favorites

Description:


OEM/ODM jewelry manufacturer design custom your own jewelry.
925 sterling silver bracelet bangles fine jewelry custom OEM manufacturer for 20 years, get a quote now!
Email: [email protected]
Tel: 086-18027382203
Website: www.kingjy.com

Guangzhou JingYing jewelry manufacturers established in 1998.After 20 years of accumulation and precipitation,JingYing jewelry has developed into an independent design, production, sale in one, focusing on the customization of high-end fashion jewelry wholesale enterprises.Main products include bracelets, bangle, earrings, ear stud, pendants, jewelry sets and other 925 sterling silver jewelry.
The custom process of sterling silver pendant necklace earrings ring jewelry set:
1,Original design by sketch
2,Two-day CAD design
3,Creating metal master (mold)
4,Creating rubber mold/CNC metal mold
5,Wax setting CZ stone
6,Casting
7,Hand setting gemstone
8,Moulding
9,Polishing
10,Manual assembly ,polish
11,Plating
12,Packing,Shipping
*Each process must pass quality checking

JingYing Advantage :
1:20-year senior high end 925 sterling silver jewelry maunfacturer 2:Thousands fashion jewelry customized experience ,monthly production capacity up to 100000 pieces
3:300 engineers team ensure high quality as fine gold jewelry standard ,we use a full jewelry production machine from Japan
4:10-day sample time ,20-day mass production time
After sale service :full payment refund when you got the goods have quality problems.

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

jingying
Phnom Penh

Custom necklace 18k gold 925 sterling OEM manufacturers suppliers

Call For Price