ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 10, 2020

Phnom Penh

Custom earrings zirconia 925 silver fine jewelry OEM supplier

Call For Price

Add to favorites

Description:


OEM/ODM jewelry manufacturer design custom your own jewelry.
925 sterling silver earrings custom OEM with competitive price, Get a quote now!
Email: [email protected]
Tel: 086-18027382203
Website: www.kingjy.com
Guangzhou JingYing is the 925 sterling silver earrings fine jewelry wholesale manufacturer for 20 years, Sterling silver gold plated with 18K,14k ,24k yellow gold 、white gold and rose gold. It sis able to custom sterling silver jewelry various design、logo brand or other words by laser engraving according customer’s requirement. Thousands fashion jewelry customized made of high-quality GIA diamond, zircon, natural gemstone, agate, pearl, green pine, shell, enamel ect. Excellent products.
JingYing Advantage :
1:20-year senior high end 925 sterling silver custom wholesale bracelet necklace earrings ring jewelry manufacturer
2:Thousands fashion jewelry customized experience ,monthly production capacity up to 100000 pieces
3:300 engineers team ensure high quality as fine gold jewelry standard ,we use a full jewelry production machine from Japan
4:10-day sample time ,20-day mass production time
After sale service :full payment refund when you got the goods have quality problems.

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

jingying
Phnom Penh

Custom earrings zirconia 925 silver fine jewelry OEM supplier

Call For Price