ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 16, 2020

Phnom Penh

កញ្ចក់បិទជញ្ជាំង 3D

$7

Add to favorites

Description:


🏢 កញ្ចក់បិទជញ្ចាំង 3D 1 ឈុត មាន 12 សន្លឹក
មាន3 ទំហំ
- S: ទំហំ 46 mm
- M: ទំហំ 80mm
- L : ទំហំ 176mm

មាន2ពណ៌: ប្រាក់; មាស
⏰ បងប្អូនអាចបិទតាមតម្រូវការ ដូចជាទូ ផ្ទះបាយ បន្ទប់គេង បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ បន្ទប់ទឹក…។
📞 សម្រាប់ព័តមានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ផេកយើងខ្ញុំបានណា

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

mrrpich73751
Phnom Penh

កញ្ចក់បិទជញ្ជាំង 3D

$7