ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 21, 2020

Phnom Penh

កម្រាលបន្ទះជ័រគុណភាពលេខ1

$3

Add to favorites

Description:


🧩 កម្រាលបន្ទះជ័រគុណភាពលេខ1 សម្រាប់បងប្អូនដែរត្រូវការក្រាលបន្ទប់ទឹក អាងទឹក សួនច្បារ វេរង់ដារ ....
🧩 ទំហំ 30x30cm កម្រាស់ 2cm
🏫 អត្ថប្រយោជន៍របស់កម្រាលបន្ទះជ័រ សុីវីល័យ ទាន់សម័យ ធន់នឹងទឹក កម្ដៅថ្ងៃ ការពារការរអិលដួល ហាលថ្ងៃយូរមិនងាប់ជ័ររឺហើរព័ណឡើយ
🧩 ងាយងាយក្នុងការដំឡើង នឹងការដោះសម្អាត
📞 សម្រាប់ព័តមានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ផេកយើងខ្ញុំបានណា
#happyshopping #cambodia #phnompenh #sihanoukville #siemreap #homedecor

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

mrrpich73751
Phnom Penh

កម្រាលបន្ទះជ័រគុណភាពលេខ1

$3