ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 18, 2020

Phnom Penh

គ្រែដែក​ក្បាលពូក​

$95

Add to favorites

Description:


🔊🔊ថ្ងៃ​ស្អែក​ចូលស្តុក​ថ្មីសម្រាប់​គ្រែដែក​ក្បាលពូក​🔊🔊
មានទទួលបោះដុំនឹងរាយ​នឹងរាយនូវគ្រែដែក​ ពូក​កម្រាលពូក​
​ ☎️តារាងតម្លៃ​សម្រាប់​គ្រែដែកក្បាលពូក​ ☎️
1.2 * 2.0=95$
1.4 * 2.0=100$
1.6 * 2.0=105$
1.8 * 2.0=110$
😍📲សម្រាប់​ពត៌មានបន្ថែម​
096 6424 099
097 6400 489
078 26 9899/099 5959 95

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

sokuntheaseam
Phnom Penh

គ្រែដែក​ក្បាលពូក​

$95

You might also like: