ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 18, 2020

Phnom Penh

គ្រែដែក​ក្បាលឈេី​

$105

Add to favorites

Description:


🙏😍ជំរាបសួរបងៗអស់លោកសប្បុរស ស្តុកថ្មីចេញពីរោងចក្រក្តៅ ៗ​ កម្ម៉ងភ្លាមបានភ្លាមណា​ គុណភាពគ្រែធានាមាំ
👉ខ្នាត1.8m=120$
👉ខ្នាត1.6m=115$
👉ខ្នាត1.4m=110$
👉ខ្នាត1.2m=105$
អស់លោកសប្បុរសអាចធ្វេីការកម្ម៉ងបាន​
👉096 6424 099
👉097 5959 696
👉🏻099 5959 95
តោះកម្ម៉ងលូវFreeដឹកតំឡេីងនៅភ្នំពេញ

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

sokuntheaseam
Phnom Penh

គ្រែដែក​ក្បាលឈេី​

$105

You might also like: