ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 18, 2020

Phnom Penh

Heng Heng Duck Grill

Call For Price

Add to favorites

Description:


មានលក់អាហារពេលព្រឹក, ថ្ងៃ, ល្ងាច, ម្ហូបកម៉្មង, ភេសជ្ជៈ និង ស្រាបៀរ ដុំ & រាយ
ម្ហូបកម្ម៉ងមានចាប់ពី 7000៛ និង មានសេវាដឹកជញ្ជូន។
Tel: 087 575 118

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

kosalkh30054
Phnom Penh

Heng Heng Duck Grill

Call For Price

You might also like: