ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 22, 2020

Phnom Penh

samsung smart tv ultra HD 4k 2010 30% off

$295

Add to favorites

Description:


ឳកាសពិសេសនៅរដូវកាលបុណ្យណូអ៊ែល 30% off
Samsung crystal UHD 4K and HD smart tv 2020
(Ultra HD 4K and HD tv 2020)

32” ធម្មតា=155$ ឆ្នាំ2020
32” smart tv HD =195$ ឆ្នាំ2020
43” smart tv crystal UHD 4K = 295$ ឆ្នាំ2020
50” smart tv crystal UHD 4K = 395$ ឆ្នាំ2020
55” smart tv crystal UHD 4K = 410$ ឆ្នាំ2020
65” smart tv crystal UHD 4K = 670$ ឆ្នាំ2020
លក្ខណះពិសេសមានដូចជា
💁‍♂️videoមើលច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកកម្រិត
4K ultra HD smart tv

💁‍♂️អាចមើលបាន ទូរទស្សន៍, YouTube,Netflix, tv speaker, tv Bluetoothអាចច្រៀងkaraokeបាន.etc.

💁‍♂️អាចបញ្ជាYouTube រឺFacebook ពីទូរស័ព្ទដៃមកមើលក្នុងទូរទស្សន៍បានយ៉ាងងាយស្រួល

💁‍♂️ផលិតផលសុទ្ធពីក្រុមហ៊ុនធានា1ឆ្នាំពេញ។

🚛 free delivery in Phnom Penh
និងបង្រៀនប្រើប្រាស់កម្មវិធី (smart tv) មួយចេះ

☎️ 010672122 090791779

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

saosedarath
Phnom Penh

samsung smart tv ultra HD 4k 2010 30% off

$295