ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព របស់កម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹង
នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុន ម៉ាយផ្សារ អនឡាញ ម៉ាឃីត ឯ.ក និងធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព ទៅលើកម្មវិធី ម៉ាយផ្សារ ដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះ អាចនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅកាន់ អ្នកប្រើប្រាស់ ពិសេស អ្នកប្រើប្រាស់ដែលកំពុងមានគណនីលក់ផលិតផល នៅលើ ម៉ាយផ្សារ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០១៦ ២៦៨ ០៦៤

Nov 22, 2020

Kandal

Vanza 2010

$24000

Add to favorites

Description:


TOYOTA VANZA - ឆ្នាំ 2010- លក់ $24,000
Full Option
Smart key
-ប្រភេទឡានថ្មី ម៉ាសុីនថ្មី នៅសំនុំសុីន
- មៃសុីនមិនទំលាក់ ( 6x,xxx miles)
-ប្រភេទឡានពណ៍ ស (សុីនមិនមេនស្ងោរដូរពណ៍ កាត់តរ)
-ឡានលក់ធានាត្រឹមត្រូវ តំលៃពិសេស លក់ធូរថ្លៃជាងទីផ្សារហើយឡានល្អទៀត
-ធានាប្រព័ន្ធភ្លើង ប្រអប់លេខ អាគុយ
017872227
081872227

For safety of buying products on MyPhsar: You don’t have to send the money to the seller beforehand. You should try to meet with the seller first in a safe place and check the product before you buy it.

sakkuro
Kandal

Vanza 2010

$24000

You might also like: